Digitaitajaksi Oy:n GDPR mukainen rekisteriseloste. Viimeksi muutettu 5.3.2020.

Rekisterin ylläpitäjä


Digitaitajaksi Oy
+358 45 251 2555
Y-tunnus: 3014260-8
Jankanraitti 17 B 25
33560 Tampere
www.Digitaitajaksi.fi

Rekisterin yhteyshenkilöt


Jarmo Hirvonen, jarmo(at)digitaitajaksi.fi
Roni Silvennoinen, roni(at)digitaitajaksi.fi

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö vastaa viimeistään 20 arkipäivän kuluessa tätä rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Rekisterin nimi


Digitaitajaksi Oy:n asiakas- ja yhteystietorekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus


Digitaitajaksi Oy:n asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoito, ylläpito ja töiden laskutus ja yrityksen palveluiden markkinointi.

Rekisterin sisältö


Rekisterin säännönmukaisena ja pääasiallisena tietolähteenä ovat käyttäjiltä itseltään kerättävät tiedot.

Käyttämällä sivustoja www.digitaitajaksi.fi tai www.omadigi.fi -sivustoilla olevia yhteydenotto- tai palautelomakkeita, tai lähettämällä sähköpostia tai osallistumalla yrityksen tilaisuuksiin tai antamalla tiedot jollain yrityksen lomakkeella, antaa käyttäjä ainakin seuraavat henkilökohtaiset tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero. Henkilöille voidaan lähettää sähköpostia yritykseltä tämän antamiin yhteystietoihin.

Yhteydenottolomakkeella lähetettävät tiedot siirtyvät Digitaitajaksi Oy:n sähköpostiin tai digitaaliseen tallennusjärjestelmään. Asiakasrekisteriin tallennetaan nimen ja sähköpostin lisäksi tarpeen mukaan asiakassuhdetta koskevat tiedot, joita ovat tilaus-, laskutus- ja maksutiedot sekä yritysasiakkaan kohdalla myös yrityksen yhteystiedot (y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Rekisteri on suojattu siten, että vain Jarmo Hirvosella tai Roni Silvennoisella on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy tietoihin. Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään tarpeellisia tietoturvakeinoja, joita ovat esimerkiksi suojattu yhteys, palomuurit, turvalliset tilat, vahvat salasanat sekä rekisterin ylläpitäjien huolellinen toiminta.

Tietojen säilytysaika


Asiakkaan henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika, tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää tai siihen asti, että asiakas esittää henkilötietojansa koskevan poistopyynnön rekisterinpitäjälle. Jos rekisterinpitäjää edellytetään säilyttämään tietoja, ne säilytetään niin kauan, ettei rekisterinpitäjällä ole oikeutettua etua edelleen säilyttää tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet


Tiedot rekisteriin saadaan käyttäjiltä itseltään, tai internetosoitteiden www.digitaitajaksi.fi tai www.omadigi.fi sivustojen tai puhelin- ja/tai sähköpostiyhteydenoton kautta.

Tietojen säännönmukainen luovutus


Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Rekisteritietoja ei erikseen luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Sivuston yhteydenottolomakkeella annetut tiedot siirtyvät MailChimp -järjestelmään, jonka tietojen varastointiserveri voi sijaita myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen ja valitusoikeus


Asiakkaalla on oikeus saada pääsy omiin rekisterissä oleviin tietoihinsa. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa yhdelle edellä mainituista asiakasrekisteriä hoitavista henkilöistä. Ennen tietojen luovutusta asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai toteutetaan muut vaadittavat toimenpiteet henkilöllisyyden varmistamiseksi, että tietoja ei luovuteta muulle taholle kuin asiakkaalle itselleen.

Jos asiakas havaitsee, että rekisteissä olevat henkilötiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai että niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, asiakas voi edellä mainittua sähköpostiosoitetta käyttäen pyytää rekisterinpitäjiä korjaamaan, estämään, rajoittamaan tai poistamaan kyseiset henkilötiedot.

Jos asiakas havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus asiaa valvovalle viranomaiselle. Lisätietoa tietosuojasta ja Suomen Tietosuojavaltuutetun toimistosta saat osoitteesta: https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot

Tietoturvaloukkaus


Mikäli Digitaitajaksi Oy saa tietoonsa järjestelmäänsä kohdistuneen tietoturvaloukkauksen, joka todennäköisesti vakavasti vaarantaa asiakkaiden yksityisyyden, ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta asiakkaille sähköpostitse ilman aiheetonta viivytystä. Ilmoituksessa kerrotaan mitä tietoja tietoturvaloukkaus koskee, mitkä ovat loukkauksen todennäköiset seuraukset ja mihin toimenpiteisiin Digitaitajaksi Oy on tapauksessa ryhtynyt.

Muutokset


Rekisterinpitäjä varaa oikeuden korjata tai muuttaa tietosuojaselostetta koska tahansa, mikäli muutokset vastaavissa tietosuoja- ja yksityisyyssuojalainsäädännöissä sitä edellyttävät. Rekisterinpitäjä suosittelee asiakkailleen, että nämä tarkastavat tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin, jotta asiakkailla on ajantasaiset tiedot siitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.

Sovellettava laki ja valvova viranomainen


Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen henkilötietolakia ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Henkilötietojen käsittelyä valvova viranomainen on Suomen tietosuojavaltuutettu.

Tämän rekisteriselosteen sisältö koskee Digitaitajaksi Oy:tä, sekä www.digitaitajaksi.fi että www.omadigi.fi sivustoja.