”Kaipaisitkos firmas tilille 8000 euroa?”

”Öö, mitä?”

Kutakuinkin noin alkoi puhelu, jonka pohjalta lopulta perustettiin Digitaitajaksi Oy. Yrityksen perustajat Roni ja Jarmo olivat jo pidempään hahmotelleet mielissään yhteistä yritysideaa, mutta sitä ei tuntunut löytyvän. Nuoret miehet olivat tunteet toisensa opintojensa alusta saakka, ja kauppatieteilijöinä heitä kumpaakin kiinnosti yliopistolla opitun asian soveltaminen käytäntöön oman yrityksen kautta.

Jarmo toki oli ollut yrittäjänä jo aiemmin. Omaa tietokonehuoltopalveluaan pyörittäessä hän oli huomannut, että suurin osa hänen työajastaan kului huoltotoimenpiteiden sijaan tietokoneen käytön opettamiseen asiakkaille. Monelle asiakkaalle jo perusasiat, kuten sähköpostin käyttö, tuottivat hankaluuksia.

Niinpä Jarmo rupesi tarjoamaan huoltopalveluiden lisäksi digiopetusta oman toiminimensä kautta. Toimintaa suunnattiin Tampereen alueen palvelukeskuksille, ja asiakkaat olivat tyytyväisiä. Ymmärrettävälle digiopetukselle oli selvästi tarvetta.

Roni puolestaan oli pari vuotta aiemmin työskennellyt puolen vuoden ajan teleoperaattorin kivijalkamyymälässä. Siellä ollessaan hänkin oli huomannut yhä useamman asiakkaan perusdigitaidoissa selkeitä puutteita. Yhä useampi myymälän asiakkaista tuli paikalle vain saadakseen apua ongelmaansa, jotka johtuivat ainoastaan puhelimen tai tabletin käytön heikosta osaamisesta. Myymälään tultiin vain senkin takia, että puhelimen kello saatiin talviaikaan siirryttäessä oikeaan aikaan.

Digitaitojensa kanssa tuskailevia asiakkaita ei kuitenkaan neuvottu tai opetettu ratkaisemaan ongelmiaan itse, mikä johti siihen, että puolen vuoden päästä sama asiakas oli jälleen myymälässä, kun siirryttiin takaisin kesäaikaanDigisyrjäytyminen tunnistettiin, mutta siihen ei reagoitu.

Lopulta Roni työskenteli teleoperaattorilla reilun puolen vuoden ajan. Sen jälkeen hän teki muita viikonlopputöitä opintojensa ohella, kunnes keväällä 2019 tuli uutinen YT-neuvotteluista. Useita satoja henkilöitä vähennettäisiin, kun heitä työllistäneen palvelun tarjoaminen lopetettaisiin kannattamattomana.

Työnantajan tarjoamaan irtisanomispakettiin kuului tuki itsensä jatkossa työllistäville. Jos Roni perustaisi yrityksen seuraavan puolen vuoden aikana, hän voisi saada jopa 8000 € tukea sen käynnistämiseen. Enää tarvittiin vain se yritysidea.

8000 € on toki pieni raha yritysmaailmassa, mutta opiskelijalle se on hurja summa. Se kelpaa myös varmasti jokaiselle, joka on omaa yritystä perustamassa.

Samaan aikaa mediassa alettiin nostaa enemmän ja enemmän esiin digitalisaation synnyttämiä ongelmia. Kansalaisten digitaidoissa oli suuria eroja. Etenkin ikääntyneitä uhkaa syrjäytyminen yhteiskunnasta, kun palvelut karkaavat sähköisiksi, eivätkä omat digitaidot riitä välttämättä edes Otto-automaatin käyttämiseen.

Tarve digiopetukselle tuntui olevan suurempi kuin koskaan. Roni ajoi Skodansa tien sivuun, ja soitti Jarmolle. Pyörä lähti pyörimään.

Aluksi tarkoituksena oli, että Roni tulisi mukaan yrittäjäksi Jarmon firmaan. Tuen saaminen kuitenkin edellytti uuden yrityksen perustamista. Tämän vuoksi perustettiin Digitaitajaksi Oy.

Jonkun on ruvettava tekemään asioita toisin. Digiopetusta on sen tarpeeseen nähden tarjolla hämmästyttävän vähän. Tarkoituksenamme on auttaa sinua palvelemaan asiakkaitasi paremmin, ja auttaa heitä selviämään nykypäivän digitalisoituneesta arjesta.