Vapaamuotoinen toimintaselvitys: Digitaitajaksi Oy, Y-tunnus: 3014260-8

Yrityksen tunnistetiedot:

Toiminimi: Digitaitajaksi Oy (myöhemmin yritys)
Y-tunnus: 3014260-8


Yhteyshenkilöt:

Roni Silvennoinen, 045 251 2555
Jarmo Hirvonen, 045 251 2556
Postiosoite: Jankanraitti 17 B 25, 33560 Tampere
Yritysmuoto: Osakeyhtiö

Yrityksen toiminta-ajatus ja toimintamuodot

Digitaitajaksi Oy on vuonna 2019 perustettu yksityinen osakeyhtiö. Yrityksen toiminta- ajatuksena on ehkäistä ikäihmisten digisyrjäytymistä tarjoamalla ymmärrettäviä ryhmäkursseja tablettien, tietokoneiden ja älypuhelinten käyttöön.

Yrityksen TOL luokituksen mukaisena toimialana on 85599 – Muut koulutusta tarjoavat yksiköt. Yritys tarjoaa puhelinten, tablettien ja tietokoneiden ym. opetuspalveluita yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Yritys tarjoaa yhteistyönä JJJ – Solutionsin ja Pirkanmaan Digiopetuksen (2772495-7) kanssa digilaitteiden ostoapupalvelua, laitteiden asennus- ja korjauspalveluita sekä yksityisopetuspalveluita. Yhteistyön tarjoava yritys harjoittaa opetustoimintaa aputoiminimellä: Pirkanmaan digiopetus. Muu toiminta suoritetaan toiminimen JJJ – Solutions alla. Digitaitajaksi Oy keskittyy digilaitteiden ryhmäkurssien järjestämiseen. Yritys ei tuota sosiaalipalveluita.

Työprosessit

Yritys tarjoaa ryhmämuotoisia digilaitteiden käyttöopetuskursseja. Suunniteltu kurssikoko on 20 henkilöä. Kurssilla on kaksi vetäjää, jotka ovat aina paikalla. Näin varmistetaan, että jokainen opiskelija saa tarpeen vaatiessa myös henkilökohtaista opastusta oppitunnin aikana. Asiakkaat ilmoittautuvat kurssille yrityksen sopimusehtojen mukaisesti. Yrityksen velvoitteena on järjestää lupaamansa opetus asiakkaille sopimuksen synnyttyä. Yrityksen sopimus- ja toimitusehdot ovat luettavissa osoitteesta www.digitaitajaksi.fi/sopimusehdot

Yhteistyönä toteutettavat huolto-, ostoapu-, tai yksityisopetuspalvelut on tarkoitettu ryhmäkurssien rinnalla toteutettaviksi lisäpalveluiksi, joiden avulla Digitaitajaksi Oy voi tarjota mahdollisimman kattavan palvelukokonaisuuden asiakkaillensa. Yrityksen pääasiallisena tarkoituksena ei ole tarjota näitä yhteistyöpalveluita, mutta niitä tarjotaan asiakkaan tarpeen niin vaatiessa.

Digitaitajaksi Oy:n toiminnot ja toimintatavat on kuvattu avoimesti yrityksen nettisivuilla. Yrityksellä on myös toiminnan kehittämiseen tehty palautelomake joka kurssilla, sekä yrityksen internetsivuilla, mikä mittaa asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen kehittämistarvetta. Palautteet ja yhteydenotot tulevat välittömästi Digitaitajaksi Oy:lle ja niihin reagoidaan mahdollisimman nopeasti toiminnan jatkuvan kehittämisen vuoksi.

Yrityksen henkilöstö:

Yrityksen ainoina työntekijöinä toimivat sen yrittäjät Jarmo Hirvonen ja Roni Silvennoinen. Digitaitajaksi Oy:llä ei ole yrittäjien lisäksi muita työntekijöitä.

Yrittäjän osaamiseen sisältyy niin tietokoneiden, tablettien ja puhelinten opettaminen käyttöjärjestelmästä riippumatta. Yrittäjä Jarmo Hirvonen pyrkii jatkuvasti pysymään ajan tasalla viimeisimmästä tekniikasta ja viimeisimmistä digilaitteista. Tällä tavalla on mahdollista varmistaa opetuksen laatu ja taso siten, että asiakkaalla on saatavissa aina parasta mahdollista opetusta. Jarmo Hirvonen on toiminut jo muutaman vuoden ajan yrittäjänä ja toimi kolmen vuoden ajan Pirkanmaan Nuorten Yrittäjien verkoston johtoryhmän jäsenenä.

Roni Silvennoisen osaamisalueena on asiakashankinta, myynti ja markkinointi. Hän on toiminut ennen sekä myynti- että markkinointitehtävissä, joista saadun kokemuksen avulla Digitaitajaksi Oy:n myynti- ja markkinointitoimet ovat hänen suunnittelemansa.

Yrittäjien on näin mahdollista jakaa yrityksen tehtävät omien osaamisalueidensa mukaan. Molemmilla on omat vastuualueensa aina yrityksen jokapäiväisen pyörittämisen, myynnin ja markkinoinnin, sekä sisällöntuotannon parissa. Molemmat Yrittäjät opiskelevat kauppatieteitä Tampereen yliopiston Johtamiseen ja talouden tiedekunnassa Opintojensa avulla yrittäjien on mahdollista kehittää yritystään ja hallinnoida sitä itsenäisesti. Yrittäjät ovat myös Suomen Yrittäjien opiskelijajäseniä.

Molemmilla yrittäjillä on voimassa oleva YEL-vakuutus, eikä niissä ole väliin jääneitä maksuja. Yrittäjillä on voimassa oleva työterveyshuolto Digitaitajaksi Oy:n kautta. Yrittäjät ovat myös YTHS sairaanhoidon piirissä opinto-oikeuksiensa kautta.

Yritys noudattaa kaikissa toiminnoissaan voimassa olevaa toimintaa ja tietosuojaa säätelevää lainsäädäntöä ja ohjeita (GDPR). Yrityksen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa www.digitaitajaksi.fi/rekisteriseloste. Palveluiden hinnat ja maksutavat löytyvät yrityksen internetsivuilta, sekä sopimusehdoista. Toimeksiannoista tehdään yhteinen sopimus, joka vahvistaa sekä yrittäjän että asiakkaan oikeusturvan (www.digitaitajaksi.fi/sopimusehdot).

Yritys on ennakkoperintärekisterissä.

Yritys ei kuulu työnantajarekisteriin. Tällä hetkellä ei ole nähtävissä, että yritys tulisi työllistämään muita lähitulevaisuudessa vakituisesti tai väliaikaisesti. Yritys tiedottaa asiasta välittömästi, jos tilanne muuttuu.

Muuta

Yritys käyttää toiminnassaan JJJ – Solutionsin hallinnoimia internetsivuja www.digitaitajaksi.fi, sekä www.digitulkki.fi. Selvitys sivujen käyttöoikeudesta liiketoiminnassa löytyy JJJ – Solutionsin, Pirkanmaan Digiopetuksen ja Digitaitajaksi Oy:n välille tehdystä yhteistyösopimuksesta. Molemmilla sivuilla on nähtävissä Digitaitajaksi Oy:n rekisteriseloste, jossa selvitetään yrityksen toimintaa varten kerättyjen henkilötietojen säilytys, sekä niiden käsittely. Myös toimintatavat mahdollisissa väärinkäytöstilanteissa löytyvät rekisteriselosteesta (www.digitaitajaksi.fi/rekisteriseloste).

Yrityksellä on nettisivuillaan kanavat asiakaspalautteelle. Myös yrittäjien yhteystiedot ovat saatavilla molemmilta yrityksen sivuilta. Kaikki asiakaspalautteet tulevat suoraan yrittäjille, eikä muilla ole mahdollisuutta lukea niitä. Jokainen palaute käsitellään luottamuksellisesti. Ainoastaan internetsivuille jätetyt arviot toiminnasta tulevat automaattisesti julki sivuille www.digitaitajaksi.fi tai www.digitulkki.fi. Näille sivuille tulevan palautteen lomake on lähetetty erikseen asiakkaalle palvelun toteuttamisen jälkeen. Palautesivulla on vastuulauseke palautteen julkaisemiselle. Asiakkaan ei ole pakko jättää palautetta.

Mahdollisissa palvelun tyytymättömyystilanteissa Digitaitajaksi Oy pyrkii selvittämään asiakkaalta syyn tyytymättömyyteen, sekä pyytää parannusehdotusta toimintaan. Mahdolliset erimielisyydet palvelussa ja sen toimituksessa on käsitelty sopimusehdoissa.

Digitaitajaksi Oy:n kirjanpito hoidetaan kirjanpitotoimistossa, jossa täytetään yrityksen veroilmoitus automaattisesti, sekä tehdään toimintakauden tilinpäätös. Kortti- ja käteismaksuja varten yrityksellä on SumUp -korttipääte. Laskut voidaan lähettää joko sähköisinä tai paperisina. Yrityksellä on myös verkkolaskutusosoite.